ŚWIADECTWA CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ

Podążając za coraz większymi wymaganiami naszych klientów oraz zmianami w przepisach budowlanych firma Eco Technologie oferuje swoje usługi w zakresie wykonywania Świadectw Charakterystyki Energetycznej zwanych też potocznie Certyfikatami Energetycznymi dla:

 • lokali mieszkalnych
 • budynków jednorodzinnych
 • budynków wielorodzinnych
 • budynków użyteczności publicznej
 • budynków i hal przemysłowych.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami (Ustawa Prawo Budowlane Art. 5) Certyfikaty Energetyczne należy wykonywać dla budynku, lokalu mieszkalnego, a także części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową po zakończeniu jego budowy. W przygotowywanym Certyfikacie Energetycznym dokonuje się oceny charakterystyki energetycznej w formie świadectwa charakterystyki energetycznej zawierającego określenie wielkości energii w kWh/m2/rok niezbędnej do zaspokojenia różnych potrzeb związanych z użytkowaniem budynku, a także wskazanie możliwych do realizacji robót budowlanych, mogących poprawić pod względem opłacalności ich charakterystykę energetyczną. Świadectwo charakterystyki energetycznej ważne jest 10 lat.

Świadectwa Charakterystyki Energetycznej nie wykonuję się dla budynków:

 • podlegających ochronie na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami;
 • używanych jako miejsca kultu i do działalności religijnej;
 • przeznaczonych do użytkowania w czasie nie dłuższym niż 2 lata;
 • niemieszkalnych służących gospodarce rolnej;
 • przemysłowych i gospodarczych o zapotrzebowaniu na energię nie większym niż 50 kWh/m2/rok;
 • mieszkalnych przeznaczonych do użytkowania nie dłużej niż 4 miesiące w roku;
 • wolnostojących o powierzchni użytkowej poniżej 50 m2.

Zgodnie z Art. 57 Ustawy Prawo Budowlane do zawiadomienia o zakończeniu budowy obiektu budowlanego lub wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie inwestor jest obowiązany dołączyć między innymi kopię świadectwa charakterystyki energetycznej budynku. Nie dotyczy to tylko budynków wymienionych powyżej.

Naszym celem jest kompleksowa obsługa naszego klienta. Posiadamy niezbędne uprawnienia do wykonywania Świadectw Charakterystyki Energetycznej oraz obowiązkowe ubezpieczenie OC.Gwarantujemy minimum formalności. Celem wykonania Świadectwa Charakterystyki Energetycznej niezbędny jest wywiad z Inwestorem. Potrzebne jest również zdjęcie budynku (elewacji frontowej), dla którego będzie wykonywane Świadectwo Charakterystyki Energetycznej. W dziale DOWNLOAD zamieszczona została przykładowa ankieta z zagadnieniami niezbędnymi do omówienia podczas spotkania. Natomiast po lewej stronie w menu, załączony jest orientacyjny cennik oraz przykładowe Świadectwo Charakterystyki Energetycznej dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego.
Wykonane Świadectwo Charakterystyki Energetycznej przekazujemy w wersji papierowej oraz elektronicznej na płycie CD w formacie pdf. Ponadto przygotowujemy potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię Certyfikatu Energetycznego, którą należy złożyć wraz z innymi dokumentami do Nadzoru Budowlanego podczas składania zawiadomienia o zakończeniu budowy lub wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkownie.

Wybierając nas Twój problem staję się naszym problem, który z przyjemnością rozwiążemy.

Zapraszam do współpracy.