DOWNLOAD

Wybierz interesujący Cię załącznik z MENU po lewej stronie. Dokumenty do wypełnienia są możliwe do ściągnięcia jako pliki doc (do edycji) i pdf:

  • Kalkulator żużycia gazu służy do wyznaczenia orientacyjnej ilości zużywanego gazu w budynkach jednorodzinnych celem wypełnienia wniosko o warunki do Przedsiębiorstwa Gazowniczego. Wpisując kilka informacji uzyskujemy gotowe wartości do wpisania do wniosku.
  • Ankieta do Świadectwa Charakterystyki Energetycznej – Celem wykonania Świadectwa Charakterystyki Energetycznej budynku niezbędne jest pozyskanie informacji o wykonanym obiekcie. Niniejsza ankieta zawiera zagadnienia, po których omówieniu możliwe jest wykonanie Świadectwa.
  • Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością jest dokumentem składanym wraz z dokumentacją i wnioskiem o pozwolenie na budowę czy zgłoszeniem robót budowlanych. Wypełnia i podpisuje je Inwestor i On odpowiada za jego treść. Po prawej stronie do ściągnięcia dostępny jest wzór ogólny oraz specjalny dla dokumentacji składanej w Gdańsku.
  • Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością – przykład 1 dla inwestycji obejmującej jedną działkę np. instalacja gazowa. Celem ułatwienia wypełnienia oświadczenia przedstawiamy wypełniony przykład
  • Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością – przykład 2 dla inwestycji na dwóch i więcej działkach np. przyłącza. Celem ułatwienia wypełnienia oświadczenia przedstawiamy wypełniony przykład