Kontakt

Dane firmy:

ECO TECHNOLOGIE POLSKA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

(dawniej Eco Technologie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością INWESTYCJE Spółka Komandytowa)

ul. Magazynowa 7
80-180 Kowale

e-mail:
biuro@ecotechnologie.pl

NIP 604-021-10-83
REGON 382451206
KRS 0001017354
Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku
VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał zakładowy: 10 000,00 zł

Nr konta: PKO BP
44 1020 1909 0000 3102 0216 1008

Numery kontaktowe:

Projekty

Projekty przyłączy gazowych

Województwo pomorskie
tel. +48 796 000 413
tel. +48 796 630 636

Województwo kujawsko-pomorskie
tel. +48 796 000 413
tel. +48 796 630 636

Województwo warmińsko-mazurskie
tel. +48 796 000 413
tel. +48 796 630 636

Projekty sieci gazowych

tel. +48 665 504 900​
tel. +48 796 000 258

Numery kontaktowe:

Realizacja

Planowanie oraz koordynacja budowy przyłączy gazowych

Województwo pomorskie
tel. +48 725 063 325
tel. +48 533 187 640

Województwo kujawsko-pomorskie
tel. +48 725 063 325
tel. +48 533 187 640

Województwo warmińsko-mazurskie
tel. +48 725 063 325
tel. +48 533 187 640

Planowanie oraz koordynacja budowy sieci gazowych

tel. +48 730 000 653

Numery kontaktowe:

Projekty

Projekty sieci instalacji sanitarnych

tel. +48 731 000 274
tel. +48 721 148 008

Przyłącza, sieci i instalacje elektroenergetyczne

tel. +48 578 000 516

 

Sieci i instalacje teletechniczne

tel. +48 533 187 640