Realizacje

Wykonane realizacje z zakresu projektowania:

  • Budownictwo jednorodzinne
  • Budownictwo wielorodzinne
  • Budynki użyteczności publicznej i przemysłowej
  • Sieci i przyłącza

Wykonane realizacje z zakresu robót sanitarnych:

  • Sieci i przyłącza gazowe
  • Instalacje wewnętrzne
  • Instalacje kanalizacyjne
  • Instalacje wodociągowe