Projekty

Instalacje wentylacyjne

Wentylacja i klimatyzacja powinny zapewniać odpowiednią jakość środowiska wewnętrznego, w tym wielkość wymiany powietrza, jego czystość, temperaturę, wilgotność względną, prędkość ruchu w pomieszczeniu, przy zachowaniu przepisów odrębnych i wymagań Polskich Norm dotyczących wentylacji, a także warunków bezpieczeństwa pożarowego i wymagań akustycznych.

Dzięki posiadanej wiedzy i zdobytemu wieloletniemu doświadczeniu oferujemy Państwu projekty w zakresie szerokiej dziedziny wentylacji i klimatyzacji. Zakres naszych usług obejmuje projekty wentylacji mechanicznej, wentylacji hybrydowej, rekuperacji dla budynków mieszkalnych, użyteczności publicznej jak i przemysłowych.

Zapraszam do współpracy!