Projekty

Instalacje wodociągowe

Instalacja wodociągowa zimnej wody użytkowej (zwu) to zespół przewodów począwszy od zaworu odcinającego za wodomierzem do przyborów sanitarnych.

Instalacja wodociągowa ciepłej wody użytkowej (cwu) to zespół przewodów za armaturą odcinającą bezpośrednio za urządzeniem przygotowującym cwu.

Na połączeniu wewnętrznej instalacji wodociągowej zimnej wody w budynku lub zewnętrznej na terenie działki budowlanej z siecią wodociągową powinien być zainstalowany zestaw wodomierza głównego, zgodnie z wymaganiami Polskich Norm dotyczących zabudowy zestawów wodomierzowych w instalacjach wodociągowych oraz wymagań instalacyjnych dla wodomierzy. Lokalizacja zestawu wodomierzowego opisana jest w zakładce PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWE.

Instalacja wodociągowa powinna być zabezpieczona przez przepływem zwrotnym wody za pomocą armatury antyskażeniowej. W przypadku budynków jednorodzinnych jako zabezpieczenie instalacji wodociągowej można zastosować zawór antyskażeniowy klasy EA np. EA 291NF (prod. Danfoss). Zawór antyskażeniowy należy zamontować za zaworem odcinającym za wodomierzem czyli po stronie instalacji wodociągowej.

Ciśnienie wody w instalacji wodociągowej w budynku powinno wynosić przed każdym punktem czerpalnym nie mniej niż 0,05 MPa (0,5 bara) i nie więcej niż 0,6 MPa (6 barów). W przypadku występowania wahań ciśnienia wody ponad dopuszczane 6 bar (np. wzrost ciśnienia wody nocą), należy instalację wodociągową zabezpieczyć za pomocą zaworu regulującego ciśnienie np. typ 7 BIS (prod. Danfoss). Niekontrolowany wzrost ciśnienia może doprowadzić do rozszczelnienia instalacji wodociągowej w jej czułych punktach np. wężyki przy misce ustępowej, umywalce czy zlewie. Ponadto wpływa niekorzystnie na zamontowaną armaturę skracając jej czas bezawaryjnego użytkowania. Instalacja wodociągowa ciepłej wody powinna umożliwiać uzyskanie w punktach czerpalnych wody o temperaturze nie niższej niż 55ºC i nie wyższej niż 60ºC. W armaturze mieszającej i czerpalnej przewód ciepłej wody powinien być podłączony z lewej strony a przewód wody zimnej z lewej strony.

W budynkach jednorodzinnych jako standard należy stosować zasobniki ciepłej wody użytkowej. Zastosowanie samego kotła dwufunkcyjnego nie daje możliwości korzystania z dwóch punktów czerpalnych ciepłej wody jednocześcnie, co znacznie ogranicza komfort użytkowania. Zalecam stosowanie zasobników ładowanych warstwowo (zasobniki bez wężownicy).

Ponadto celem komfortowego użytkowania instalacji ciepłej wody użytkowej zalecam stosowanie instalacji cyrkulacji wody ciepłej, w wyniku czego ciepłą wodę mamy zaraz po otworzeniu zaworu czerpalnego nie czekając aż „doleci” z zasobnika na ciepłą wodę użytkową.