Projekty

Przyłącza kanalizacji sanitarnej

Instalację kanalizacji sanitarnej stanowi układ połączonych przewodów wraz z urządzeniami, przyborami i wpustami odprowadzającymi ścieki do studzienki poza budynkiem. W przypadku budynku jednorodzinnego najczęściej przewodem instalacji kanalizacji sanitarnej wychodzącym z budynku jest przewód o średnicy Ø160 wykonany z PVC. W budynku instalacja kanalizacji sanitarnej składa się z pionów i podejść pod przybory. Piony musza być wyprowadzone jako przewody wentylujące ponad dach a także powyżej górnej krawędzi okien i drzwi. Nie jest konieczne jednak wyprowadzenie wszystkich pionów ponad dach. Szczegółowe rozwiązanie instalacji kanalizacji sanitarnej przedstawia projektant po analizie rozkładu przyborów.Warto pamiętać, iż zgodnie z obowiązującymi przepisami instalacja kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej musi być zabezpieczona przed przepływem zwrotnym ścieków sanitarnych. Dotyczy to budynków, z których w przypadku spiętrzenia się ścieków w przewodzie ulicznym nie będzie możliwy grawitacyjny spływ ścieków do kanału ulicznego sieci kanalizacji sanitarnej. Sytuację taką mamy w przypadku budynku z podpiwniczeniem z wpustami lub z prysznicem lub innymi urządzeniami w piwnicy. Jeśli nastąpi spiętrzenie ścieków w kanale ulicznym istnieje zagrożenie, iż nastąpi cofnięcie się ścieków i ich wyciek przez najniżej położone punkty np. wpust podłogowy, syfon prysznica itp.

By temu zapobiec należy zastosować urządzenie przeciwzalewowe zgodne z Polską Normą dotyczącą urządzeń przeciwzalewowych w budynkach.Innym zagadnieniem jest odprowadzenie ścieków z pomieszczeń np. piwnicy za pomocą pompowni czy „minipompowni”. Rozwiązanie takie stosujemy gdy nie ma możliwości grawitacyjnego odprowadzenia ścieków przy zachowaniu normatywnych spadków do kanału kanalizacji sanitarnej (poziom piwnicy poniżej kanału kanalizacji sanitarnej w ulicy). W takich sytuacjach warto dokonać rozdziału instalacji kanalizacji sanitarnej. Ścieki sanitarne z pomieszczeń parteru i wyższych odprowadzić grawitacyjnie, a za pomocą pompowni tylko te ścieki z urządzeń w piwnicy.

Podsumowując, urządzenia, z których da się odprowadzić ścieki grawitacyjnie połączyć w jedną instalację kanalizacji sanitarnej. Natomiast urządzenia położone poniżej kanału ulicznego kanalizacji sanitarnej (w piwnicy) połączyć w drugą instalację kanalizacji sanitarnej wyposażoną w pompownie, która odprowadzi ścieki sanitarne tak by mogły spłynąć do kanału ulicznego kanalizacji sanitarnej.